Ramowy Program Konferencji

 

Piątek 23 Lutego 2018

09.00-09.45

Otwarcie Konferencji

09.45-10.30

Wykład inauguracyjny wprowadzający
Prof. dr hab. med. Jerzy Woy-Wojciechowski

10.30-12.30

Sesja I Ortopedia

12.30-13.30

Przerwa Obiadowa

13.30-15.00

Sesja II Ortopedia

15.00-15.30

Przerwa kawowa

15.30-17.00

Sesja III VARIA

Sobota 24 lutego 2018

09.00-11.00

Sesja IV Chirurgia Noworodka

11.00-11.30

Przerwa Kawowa

11.30-13.30

Sesja V Intensywna terapia noworodka

13.30

Zakończenie Konferencji