Komitet Naukowy

Prof. dr hab. med Jerzy Sułko
Dr hab. med. Wojciech Górecki
Prof. dr hab. med. Janusz Skalski
Prof. dr hab. med. Walentyna Balwierz
Prof. dr hab. med. Stanisław Kwiatkowski
Prof. dr hab. med. Krzysztof Fyderek
Dr hab. med. Przemko Kwinta
Prof. dr hab. med. Jerzy Starzyk
Prof. dr hab. med. Krystyna Sztefko
Dr hab. med. Rafał Chrzan prof. UJ
Dr hab. med. Dorota Drożdż prof. UJ
Dr hab. med. Krzysztof Kobylarz prof. UJ


Komitet Organizacyjny

Dr hab. med. Wojciech Górecki
Prof. dr hab. med. Janusz Skalski
Dr med. Andrzej Zając
Dr med. Jacek Domański
Dr med. Krzysztof Miklaszewski
Dr med. Mirosław Krysta
Dr hab. med. Piotr Wojciechowski
Dr med. Beata Stanek
Dr hab. med. Jacek Kołcz prof. UJ
Dr hab. med. Tomasz Mroczek prof. UJ
Dr hab. med. Artur Oberc
Lek. med. Maciej Szydłowski